Knjiga nas lahko zabava med prostim časom

Knjigo so lahko zelo zanimive, če beremo o nečem, kar nas zanima. Veliko ljudi ima odpor do knjig, saj so prebirali le tiste, katere so brali v šoli. Problem teh knjig pa je bil ta, da smo brali nekaj, kar so nam pripisali in nas ta tematika ni nujno zanimala. To nam je potem knjige predstavilo v slabi luči in se jih nismo več dotikali po končani šoli. Knjiga pa je lahko še kako zanimiva. Potrebno je najti le takšno knjigo, ki ima neko tematiko, ki nam je pri srce. Knjiga se lahko gre tudi o kakšnem filmu ali oddaji. Le te pritegnejo veliko bralcev. Knjiga z tematiko filma je veliko ljudem zanimiva zato, ker lahko v njej najdemo veliko podrobnosti, katere v filmu niso bile prikazane, saj je potrebno film spraviti na neko primerno dolžino, knjiga pa nima teh omejitev. Tudi, če so v filmu prikazane nekatere podrobnosti, jih lahko hitro spregledamo, saj niso tako nazorno omenjene, kot bi jih prebrali v knjigi. 

Knjiga nam prav tako lahko poboljša besedni zaklad in nam lahko tako pomaga pri pisanju raznih umetniških in neumetniških del. Z prebiranjem knjig lahko, ne da bi sploh vedeli, izboljšamo naš slog pisanja, kar se lahko pozna, ko pišemo bodi si življenjepis. To pa zato, ker nam knjiga daje neko obliko oziroma zaporedje besed, ki so lahko v določenem vrstnem redu, kateri nam ni najbolj naraven, je pa lahko boljši in si ga podzavestno zapomnimo. Nato to znanje uporabimo pri pisanju in smo tako izboljšali naš slog pisanja. 

Knjiga pa je odlična tudi za preživljanje prostega časa. Lahko se na primer odpravimo na morje, nato pa med tem ko lepo ležimo na soncu in uživamo, odpremo kakšno knjigo in si tako krajšamo čas. Prav tako lahko knjige prebiramo doma, namesto da gledamo v telefone ali računalnike. Knjiga je tako lahko zelo uporaben in poučen pripomoček. 

 Knjiga nas lahko zabava med prostim časom